Kinderfysiotherapie

Van kleins af aan leren we bewegen. Veelal spelenderwijs ontwikkelen we onze motoriek en zintuigen. Hoe blijf je rechtop zitten, hoe gooi je een bal, hoe fiets je? Bij het ene kind gaat dit goed en bijna vanzelf. Bij het andere kind duurt het langer of wijkt de ontwikkeling soms af van wat gebruikelijk is. Deze kinderen hebben vaak meer oefening en hulp nodig bij de ontwikkeling van bepaalde motorische vaardigheden. Voor deze oefening en hulp komen kinderen bij een kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut is een deskundige op het gebied van de groei en ontwikkeling van zuigelingen en kinderen van 0 tot 18 jaar. Hij of zij is gespecialiseerd in kindgerelateerde motorische ontwikkelingsproblemen, achterliggende oorzaken en, nog belangrijker, is in staat om een juiste behandeling samen te stellen.

Deze behandeling is gericht op een optimale motorische ontwikkeling van het kind en het oefenen gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs. De ouders of begeleiders worden actief betrokken bij de behandeling. Vaak zijn het ook de ouders of begeleiders die in eerste instantie signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Een afspraak bij de kinderfysiotherapeut kan vervolgens rechtstreeks, zonder verwijzing, gemaakt worden.

Enkele voorbeelden voor verwijzing naar de kinderfysiotherapeut:

  • zuigelingen met asymmetrie, voorkeurshouding of een afgeplatte schedel
  • zuigelingen en kinderen met problemen in het motorisch functioneren
  • kinderen met een vertraagde algehele ontwikkeling of een syndroom
  • kinderen met houdingsproblematiek of een afwijkend looppatroon
  • kinderen met schrijfproblemen
Aanmelden

Aanmelden

Meldt u hier direct aan voor onze diensten
Aanmelden